Picaso, s.r.o.
094 07 Pakostov 56
IČO: 45 519 561
Prevádzka:
Picaso, s.r.o.
Bulharská 1743/72
821 04 Bratislava
   
Telefonické kontakty:
Email:
Martin Gombita    0911 134 560    0905 134 560
Stanislav Majerník   0907 938 283
gombita.picaso@gmail.com
   
Picaso, s.r.o.
  domcek2.jpg, 2,3kB